Rajasthan Tourism Festival Calendar 2006-2016
 
<<<back to main page

S.No.

Fairs & Festivals

Place

Vikaram Samwat

2007

2008

2009

2010

 

1.

Camel Festival

Bikaner

Paush-Shukla, (14-15)

2-3 Jan.

21-22 Jan.

10-11 Jan.

30-31 Dec.2009

2.

Nagaur Fair(Ramdeoji Cattle Fair)

Nagaur

Magh-S, (7-10)

25-28 Jan.

13-16 Feb.

2-5 Feb.

22-25 Jan.

3.

Desert Festival

Jaisalmer

Magh-S, (13-15)

31Jan.-2 Feb.

19-21 Feb.

7-9 Feb.

28-30 Jan.

4.

Beneshwar Fair

Beneshwar(Dungarpur)

Magh-S, (11-15)

29 Jan.-2 Feb.

17-21 Feb.

6-9 Feb.

26-30 Jan.

5.

Braj Festival

Bharatpur

Phalgun-S(11-13)

2-4 Feb.

2-4 Feb.

2-4 Feb.

2-4 Feb.

6.

Elephant Festival

Jaipur

Phalgun-S 15

3 Mar.

21 Mar.

10 Mar.

28 Feb.

7.

Kailadevi Fair

Karauli

Chaitra-K(12)

16 Mar.

3 Apr.

28 Mar.

12 Mar.

8.

Gangaur Festival

Jaipur

Chaitra-S(3-4)

21-22 Mar.

8-9 Apr.

29-30 Mar.

18-19 Mar.

9.

Mewar Festival

Udaipur

Chaitra-S(3-5)

21-23 Mar.

8-10 Apr.

29-31 Mar.

18-20 Mar.

10.

Mahaveerji Fair

Mahaveerji

Chaitra-S(9-15)

27 Mar.-2 Apr.

14-20 Apr.

3-9 Apr.

24-30 Mar.

11.

Summer Festival

Mount Abu

Vaishakha(13-Budh Purnima)

30 Apr.-2 May

18-20 May

7-9 May

26-28 May

12.

Teej Festival

Jaipur

Shravan-S(3-4)

15-16 Aug.

4-5 Aug.

24-25 July

12-13 Aug.

13.

Kajli Teej

Bundi

Bhadra-K(2-3)

30-31 Aug.

18-19 Aug.

8-9 Aug.

26-27 Aug.

14.

Dussehra Festival

Kota

Asvinan-S(8-10)

19-21 Oct.

7-9 Oct.

26-28 Sept.

15-17 Oct.

15.

Matasya Festival

Alwar

Asvinan-S(8-9)

19-20 Oct.

7-8 Oct.

26-27 Sept.

15-16 Sept.

16.

Marwar Festival

Jodhpur

Asvinan-S(14-15)

25-26 Oct.

13-14 Oct.

3-4 Oct.

21-22 Oct.

17.

Pushkar Fair

Pushkar(Ajmer)

Kartik-S(7-15)

17-24 Nov.

5-13 Nov.

25 Oct.-2 Nov.

13-21 Nov.

18.

Chandrabhaga Fair

Jhalawad

Kartik-S 14 Magh-K-1

23-25 Nov.

12-14 Nov.

1-3 Nov.

20-22 Nov.

19.

Winter Festival

Mount Abu

Pausha

29-31 Dec.

29-31 Dec.

29-31 Dec.

29-31 Dec.

   

 

Metropole Tourist Service